Orion脆薯片(洋蔥味204G) X1件

$28.0

尚有庫存

Orion脆薯片(洋蔥味204G) X1件

Orion脆薯片(洋蔥味204G)
產地:韓國
製作過程不經油炸, -酥脆不油膩的健康之選:SHARE WITH YOU:【非油炸超香脆薯片】食過返唔到轉頭既味道! ORION既薯片非油炸,食落完全唔油膩味道清爽又唔會食到雙手油淋淋,少油更健康因為製作過程無加入麵粉,能食到純粹既薯仔味而且越嚼越散發出豐富既薯仔風味,一試難忘!

商品分類

Orion脆薯片(洋蔥味204G)

Orion脆薯片(洋蔥味204G) X1件