Ottogi 不倒翁蛋黃醬照燒吞拿魚飯 247G X1件

$21.9

尚有庫存

Ottogi 不倒翁蛋黃醬照燒吞拿魚飯 247G X1件

商品分類:

Ottogi 不倒翁蛋黃醬照燒吞拿魚飯 247G
產地:韓國
蛋黃醬同照燒絕對係好味X2嘅邪惡組合,仲有埋啖啖吞拿魚肉,即刻整返十碗呎嘆下!

商品分類

Ottogi 不倒翁蛋黃醬照燒吞拿魚飯 247G

Ottogi 不倒翁蛋黃醬照燒吞拿魚飯 247G X1件