Traditional Medicine 有機孕期調理茶 16片裝 X1件

$43.8

尚有庫存

Traditional Medicine 有機孕期調理茶 16片裝 X1件

商品分類:

Traditional Medicine 有機孕期調理茶 16片裝
產地:美國
【飲用方法】飯後半小時,用煮沸的水沖泡茶包,然後過5-10分鐘飲用。
每天享用3杯。
成份: 100%有機認證成分
有機覆盆子葉* 350毫克,有機草莓葉* 350毫克,有機蕁麻葉* 175毫克私有混合:875毫克,有機留蘭香葉*,有機苦瓜茴香果*,有機玫瑰果*,有機苜蓿葉*,有機檸檬馬鞭草葉*

商品分類

Traditional Medicine 有機孕期調理茶 16片裝

Traditional Medicine 有機孕期調理茶 16片裝 X1件