GATSBY 冰凍止汗香體巾(冰果味) 30片 X1件

$25.0

尚有庫存

GATSBY 冰凍止汗香體巾(冰果味) 30片 X1件

商品分類:

GATSBY 冰凍止汗香體巾(冰果味) 30片
產地:日本
• 瞬間令全身肌膚冰涼爽快,冰爽無香味
• 用後無香味殘留在皮膚上
• 含清涼成分,用後即時並持久冰涼
• 薄荷成分,用後冰涼爽快

商品分類

GATSBY-冰凍止汗香體巾冰果味-30片

GATSBY 冰凍止汗香體巾(冰果味) 30片 X1件